Wyrejestrowanie pojazdu – ile kosztuje, kiedy i jak to zrobić?

15 kwietnia 2021

Posiadasz samochód, który nie jest użytkowany lub pojazd, który został ci skradziony? Twoim obowiązek jest poinformowanie o tym fakcie odpowiednie instytucje. Warto to zrobić nie tylko z powodu zaprzestania płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Osoby, które nie dokonają wyrejestrowania pojazdu w określonym czasie, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi być zarejestrowany. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zachodzi konieczność dokonania wyrejestrowania samochodu ze spisu. Kwestię tę reguluje Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Wyrejestrowanie pojazdu – kiedy należy tego dokonać?

Obowiązek wyrejestrowania samochodu dotyczy takich sytuacji jak:

 • przekazanie pojazdu firmie zajmującej się demontażem lub złomowaniem aut
 • kradzież auta
 • wywóz samochodu z kraju, jeżeli np. auto zostało zarejestrowane za granicą
 • kasacja pojazdu poza granicami Polski
 • trwała utrata pojazdu bez zmiany w kwestii prawa własności.

Jeżeli dotyczy cię jedna z powyższych sytuacji, musisz koniecznie dopełnić formalności związane z wyrejestrowaniem pojazdu.

Warto podkreślić, że wyrejestrowania pojazdu nie można dokonać z dowolnego powodu. Trzeba mieć ku temu poważne przesłanki.

Gdzie należy dokonać wyrejestrowania auta?

Wyrejestrowanie samochodu to czynność, której należy dokonać w wydziale komunikacji urzędu miasta / starostwa powiatowego. Trzeba przy tym pamiętać o dopełnieniu wielu formalności:

 • wypełnić wniosek, podając dane właściciela pojazdu, informacje o pojeździe
 • dodać listę załączników.

Podczas wizyty w wydziale komunikacji należy mieć ze sobą kilka niezbędnych dokumentów. Są to:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • upoważnienia pozostałych właścicieli auta – jeśli tacy istnieją
 • dowód potwierdzający wniesienie opłaty.

Warto przy tym podkreślić, że wymagane są dodatkowe dokumenty, które będą się różnić w zależności od tego, co jest przyczyną wyrejestrowania pojazdu. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kilku przypadków.

 • Kradzież auta

Jeśli doszło do kradzieży auta, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie właściciela o utracie pojazdu, a także dokument potwierdzający kradzież wydany przez policję oraz dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

 • Sprzedaż samochodu za granicę

W tym przypadku do wniosku o wyrejestrowanie samochodu należy dołączyć oświadczenie o sprzedaży auta za granicę, dokument potwierdzający transakcję, kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację samochodu poza granicami Polski.

 • Kasacja samochodu

Jeśli pojazd został poddany kasacji, do wniosku o wyrejestrowanie należy dołączyć dokument potwierdzający zniszczenie auta, tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

 • Przekazanie pojazdu do stacji demontażu

W przypadku przekazania niekompletnego auta do stacji demontażu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od firmy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

 • Trwała utrata samochodu

Jeśli doszło do całkowitej utraty samochodu (np. na skutek pożaru), wówczas do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć: dokument potwierdzający utratę, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, dokument potwierdzający wpłatę na rzecz gminy.

Należy wiedzieć, że niektóre urzędy dopuszczają możliwość dokonania wyrejestrowania auta bez konieczności wizyty bezpośredniej. Potrzebny będzie jedynie Profil Zaufany, do którego dostęp możesz otrzymać np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu?

Zastanawiasz się ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu? Na szczęście pobierana opłata ma charakter symboliczny – w przypadku jednego samochodu jest to zaledwie 10 zł. Nieco więcej należy zapłacić w przypadku, gdy auto ma kilku współwłaścicieli – do 10 zł trzeba doliczyć po 17 zł od każdego współwłaściciela (z wyjątkiem współwłaścicieli z najbliższej rodziny, tj. małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwa).

Ile jest czasu na dokonanie wyrejestrowania auta?

Podobnie jak w przypadku przerejestrowania samochodu, tak i tutaj trzeba trzymać się terminów. Właściciel pojazdu ma 30 dni na dokonanie czynności wyrejestrowania. Przekroczenie tej daty może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości do 1000 zł.

Warto przy tym podkreślić, że urząd ma 30 dni na dokonanie wyrejestrowania – czas ten liczony jest od momentu otrzymania kompletu dokumentów.

Co z OC po wyrejestrowaniu pojazdu?

Dokonanie wyrejestrowania samochodu to dopiero początek formalności. Informację o tym należy przekazać również do towarzystwa ubezpieczeniowego. Trzeba złożyć wypowiedzenie OC i załączyć dokumenty, które potwierdzą wyrejestrowanie. Dlaczego to ważne? Dzięki temu istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej części opłaconej składki na ubezpieczenie komunikacyjne. Towarzystwo ubezpieczenie zwróci część kwoty – proporcjonalnie do pozostałego okresu ubezpieczeniowego. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie pojazd był ubezpieczony i jak wysoka składka była opłacana z tytułu obowiązkowego OC.