Kara za brak OC motocykla w 2022 – ile wynosi?

10 sierpnia 2022

Kary za brak OC motocykli mają na celu nakłonić właścicieli jednośladów do zakupu obowiązkowej polisy. Wyłapywanie nieubezpieczonych pojazdów to działanie o charakterze prewencyjnym, które jest w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Skutki kolizji spowodowanej przez motocykl niemający ważnego ubezpieczenia mogą być dotkliwe pod względem finansowym zarówno dla poszkodowanego, jak i dla sprawcy.

Kara za brak OC motocykla — ile wynosi?

W 2022 roku kary za brak OC motocykla są wyższe, niż w we wcześniejszych latach. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują stawki:

  • brak OC motocykla do 3 dni – 200 zł,
  • brak OC motocykla od 4 do 14 dni – 500 zł,
  • brak OC motocykla powyżej 14 dni – 1000 zł.

W sytuacji, gdy w bieżącym roku nie ubezpieczy się motocykla, można spodziewać się maksymalnej kary w wysokości 1000 zł. Zdarza się jednak, że na wezwaniu widnieje jeszcze wyższa kwota. Ma to miejsce w momencie, gdy pojazd nie był ubezpieczony na przełomie roku.

Przykładowo, właściciel motocykla, który nie ubezpieczył pojazdu od 10 grudnia 2020 do 7 stycznia 2021 roku, otrzyma do zapłaty karę w wysokości 1430 zł. Wlicza się w to 930 zł za brak OC przez okres powyżej 14 dni w 2021 roku i 500 zł kary za brak OC przez 7 dni w 2022 roku.

Kontrole ubezpieczenia pojazdów odbywają się w różnych terminach. Mandat zostaje nałożony zawsze za ten rok, w którym dokonano weryfikacji. W praktyce oznacza to, że właściciel może otrzymać wezwanie do zapłaty kary za brak OC motocykla przez kilka lat z rzędu, przy czym każde z nich odnosić się będzie do aktualnego roku.

Kto nalicza i pobiera kary za brak OC motocykla?

W Polsce organem odpowiedzialnym za wystawianie kar za brak OC motocykla jest tylko jeden podmiot — Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Na rachunek tej instytucji wpłacane są pieniądze od właścicieli nieubezpieczonych jednośladów. Kontrola motocyklistów pod kątem ważnego OC to nie jedyne zadanie UFG. Oprócz tego organ ten zajmuje się również:

  • zapewnianie roszczeń na osobie, w mieniu oraz na osobie i mieniu — zależnie od klasyfikacji zdarzenia (kolizja lub wypadek) i tego, czy sprawca jest znany;
  • zapewnianie roszczeń osób poszkodowanych z polis sprawców — w sytuacji gdy doszło do upadłości firmy ubezpieczeniowej.

Każda osoba, która dostała wezwanie do zapłaty kary za brak OC motocykla, może z wykorzystaniem strony internetowej UFG uzyskać dostęp do szczegółów sprawy. Aby to było możliwe, należy wybrać zakładkę “Dostałem wezwanie” i założyć konto lub wprowadzić numer sprawy i hasło (w przypadku wcześniejszego utworzenia konta.

Dawniej nieubezpieczone pojazdy były wykrywane najczęściej podczas rutynowych kontroli drogowych. Obecnie UFG, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych, może np. przeszukiwać bazy danych CEP. W konsekwencji nieużywanie nieubezpieczonego motocykla nie uchroni właściciela przed karą.

Kara za brak OC na motocykl — co robić?

W momencie, gdy UFG wzywa do zapłaty kary za brak OC motocykla najpierw należy sprawdzić zasadność mandatu. Dokument powinien zawierać informację o wysokości opłaty karnej i numerze rachunku bankowego, na który trzeba ją przelać. Zdarza się jednak, że nałożona kara jest wynikiem błędy. W takiej sytuacji konieczne okazuje się przedstawienie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC. Jeśli:

  • motocykl ma ubezpieczenie — najprawdopodobniej pracownik firmy ubezpieczeniowej pomylił się podczas przekazywania informacji o wykupionej polisie. Wtedy wystarczy przedstawić umowę, a kara zostanie cofnięta.
  • motocykl został sprzedany lub zezłomowany, a ubezpieczyciel otrzymał na ten temat informacje — również należy przedstawić stosowne dokumenty, aby UFG zrezygnowało z egzekwowania opłaty karnej.

W sytuacji, gdy kara za brak OC motocykla została nałożona słusznie, należy ją uiścić. Można też spróbować rozłożyć ją na raty lub umorzyć. Niestety, ale w większości przypadków nie da się uniknąć opłaty i trzeba traktować ją jako nauczkę na przyszłość.

Ważne, że zapłacenie kary za brak OC nie zwalnia z konieczności zawarcia umowy OC. Należy wtedy jak najszybciej nabyć polisę, aby uniknąć kolejnej odpowiedzialności finansowej.

Umorzenie lub rozłożenie na raty kary za brak OC motocykla

Umorzenie (w całości lub w części) kary za brak OC motocykla jest możliwe. Takie rozwiązanie zostało przewidziane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. UFG stworzył regulamin, który wskazuje kryteria brane pod uwagę w czasie rozpatrywania takiego wniosku. Mowa tu o:

  • sytuacji materialnej i majątkowej — bezrobocie, zadłużenie, wychowywanie małoletnich dzieci, niskie dochody;
  • sytuacja życiowa — stan zdrowia właściciela nieubezpieczonego jednośladu, utrata dorobku w wyniku, np. klęski żywiołowej.

Każda sprawa zarówno o umorzenie, jak i podzielenie na raty kary za brak OC motocykla zostaje rozpatrzona indywidualnie. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej UFG.

W celu zwiększenia szans na pozytywne rozpatrzenie sprawy, do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające wymienione okoliczności. Załącznikami mogą być np. zaświadczenia o zarobkach, akty urodzenia dzieci czy stosowna dokumentacja lekarska.

Czy możliwa jest kara za brak OC na skuter?

Zgodnie z przepisami każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi mieć wykupione ważne ubezpieczenie OC. Ten obowiązek dotyczy zarówno motocykli, jak i skuterów. Prawdopodobieństwo wypadku lub kolizji z udziałem jednośladu okazuje się bardzo wysokie, dlatego też polisa ma za zadanie ochronić właściciela i innych uczestników ruchu.

Pomimo że skutery są wykorzystywane tylko w czasie miesięcy wiosenno-letnich, podobnie jak samochody osobowe, muszą mieć wykupioną polisę przez cały rok. Za brak OC na skuter również grozi kara ze strony UFG.

Warto wiedzieć, że niektóre skutery o pojemności silnika do 50 cm3 mogą także zostać zaliczone do grupy motorowerów. Takie urządzenia też powinny mieć wykupione ważne ubezpieczenie OC przez 12 miesięcy. Nie można uch ubezpieczyć jedynie na okres wiosenno-letni. Jeśli pojazd nie będzie miał ważnej polisy, właścicielowi grozi kara za brak OC motoroweru.