Wypowiedzenie umowy OC – kiedy i w jaki sposób?

25 listopada 2019

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC zasadniczo nie jest konieczną czynnością, o której należy pamiętać. Firmy ubezpieczeniowe automatycznie przedłużają OC, gdy upływa czas jego obowiązywania. Kierowcy powinni jednak o tym pamiętać, gdy nową polisę chcą zawrzeć w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, niż dotychczasowe. Czy to jedyna sytuacja, kiedy można złożyć wypowiedzenie OC? W jaki sposób należy to zrobić i kiedy jest czas na to? Podpowiadamy.

W jakich sytuacjach można złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC pojazdu może być wypowiedziane jedynie w kilku, jasno określonych sytuacjach. Zostały one uregulowane w przepisach ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. I tak, jedną z sytuacji, w której takie wypowiedzenie można złożyć jest kończące się ubezpieczenie, które właśnie trwa. Ubezpieczony może złożyć swoją rezygnację i zawrzeć wtedy polisę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Drugą sytuacją jest moment, gdy ubezpieczony nie wypowiedział umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem, ale zawarł polisę w innym towarzystwie. Gdy przypomni sobie o tym, że nie zrezygnował z dotychczasowej umowy, a została ona automatycznie przedłużona, wówczas może ją wypowiedzieć w dowolnej chwili. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczonego obowiązuje opłata za czas, w którym polisa była aktywna.

Trzecia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy samochód ma zostać zezłomowany. Po dostarczeniu go do firmy, która zajmuje się utylizacją starych pojazdów, należy wziąć specjalne oświadczenie o wycofaniu pojazdu z ruchu drogowego. Z takim oświadczeniem należy udać się do wydziału komunikacji urzędu miasta i wyrejestrować samochód oraz złożyć je w firmie ubezpieczeniowej, co będzie podstawą do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. W tej sytuacji również konieczne będzie wniesienie opłaty za czas, w którym polisa była aktywna. Jeżeli ubezpieczony opłacił swoje OC z góry, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci mu na konto część składki, która odpowiada niewykorzystanej części ubezpieczenia.

Ostatnią, czwartą sytuacją, w której możesz zrezygnować z obowiązującego ubezpieczenia OC jest moment, w którym kupujesz ubezpieczony samochód. Zgodnie z przepisami masz prawo korzystać z OC zbywcy pojazdu do końca okresu, na jaki umowa została zawarta. Jeżeli jednak chcesz zawrzeć własną polisę, masz takie prawo. Wystarczy złożyć w firmie ubezpieczeniowej wypowiedzenie z dołączoną kopią umowy kupna – sprzedaży. Na tej podstawie, towarzystwo przestanie obejmować pojazd ochroną. Przy wypowiedzeniu OC zbywcy pojazdu, zwrot składki za niewykorzystane ubezpieczenie przypada dotychczasowemu, a nie nowemu właścicielowi, ponieważ to zbywca opłacił obowiązujące OC.

Kiedy złożyć wypowiedzenie OC

Czas na złożenie wypowiedzenia jest w dużej mierze zależny od sytuacji, która do tego wypowiedzenia skłania. Jeżeli kończy się aktualne ubezpieczenie, a umowa ma być zawarta z nową firmą, to takie pismo najlepiej złożyć miesiąc przed końcem umowy. Oczywiście później też można to zrobić. Najważniejsze, by dotarło ono do ubezpieczyciela przed końcem okresu ubezpieczenia.

W przypadku, gdy auto jest wyrejestrowane (z powodu złomowania, spalenia lub kradzieży) to pismo należy złożyć jak najszybciej. Jest to spowodowane tym, że za każdy dzień ochrony, firma nalicza koszty. Jeżeli złoży się wypowiedzenie po tygodniu, czy miesiącu, to firma za ten okres nie zwróci składki. Składa zwracana jest bowiem od momentu wypowiedzenia a nie od daty wyrejestrowania pojazdu.

Wypowiedzenie umowy automatycznie przedłużonej wygląda bardzo podobnie. Im szybciej zostanie złożone, tym mniejsze koszty zostaną naliczone. Nie ma sensu opłacanie dwóch ubezpieczeń, bo wypłata odszkodowania i tak będzie zrealizowana z jednego. Dla kierowcy jest to wyłącznie strata pieniędzy.

W przypadku wypowiedzenia umowy OC zawartej przez zbywcę pojazdu, kwestia jej wypowiedzenia pozostaje już w gestii nowego właściciela. Nie on opłacił ubezpieczenie, więc tak naprawdę nic nie traci na tym, jak z niego korzysta. Może wykorzystać je do czasu, na jaki umowa została zawarta – trzeba tylko pamiętać, że nie przedłuży się automatycznie – może w dowolnej chwili z niego zrezygnować.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC musi zostać złożone w formie pisemnej. Jest to warunek konieczny, by zostało ono w ogóle wzięte pod uwagę. Zadzwonienie do ubezpieczyciela czy wizyta w biurze nie są wiążącymi sposobami przekazania woli klienta. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie i własnoręcznie podpisane przez właściciela ubezpieczonego pojazdu. W treści wypowiedzenia należy zawrzeć numer polisy ubezpieczeniowej, dane ubezpieczającego, dane ubezpieczanego pojazdu oraz powód, dla którego następuje rezygnacja z polisy. Tu również ważne jest by wiedzieć, że obowiązują różne wzory wypowiedzenia. Należy więc przedłożyć ten, który odpowiada sytuacji, skłaniającej do rezygnacji z dalszej współpracy. W przypadku wyrejestrowania pojazdu należy dodatkowo dołączyć kopię dokumentów, które to potwierdzają, przy rezygnacji z OC zbywcy pojazdu należy dołączyć kopię umowy kupna sprzedaży, a przy wypowiedzeniu z powodu zawarcia umowy w innej firmie, konieczne jest przedłożenie odcinka, potwierdzającego zawarcie nowego ubezpieczenia.