Wypadek z kierowcą bez ważnego ubezpieczenia OC

29 kwietnia 2013

W życiu wielu sytuacji nie możemy przewidzieć, choćby wypadek samochodowy, którego sprawcą jest kierowca nie posiadający ważnego ubezpieczenia OC. Nie martw się, również z takiej sytuacji możesz wybrnąć. W pierwszej kolejności na miejsce zdarzenia wezwij Policję.

Dlaczego przyjazd funkcjonariuszy policji jest konieczny?

Przeżycia dotyczące wypadku nie należą do wspomnień, które chcielibyśmy przechowywać w swojej pamięci. Wracanie myślami, analizowanie całego zdarzenia, zbieranie dowodów, czy ustalanie świadków, mogą stać się dla nas zbyt dużym obciążeniem psychicznym. Wzywając funkcjonariuszy policji, którzy sporządzą notatkę na miejscu wypadku zyskamy pewność, że świadkowie złożą stosowne oświadczenia dotyczące zaistniałego zdarzenia. Ustalenie przyczyny oraz dochodzenie należnego odszkodowania od sprawcy nie posiadającego ubezpieczenia OC będzie łatwiejsze.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania od sprawcy wypadku bez ważnego ubezpieczenia OC?

Wezwałeś na miejsce wypadku funkcjonariuszy, którzy ustalili dane personalne sprawcy. Poinformuj Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o zaistniałej szkodzie, zgłoś swoje roszczenia powstałe wskutek zaistniałego wypadku. Twoje roszczenia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mogą dotyczyć pokrycia szkód w mieniu m.in. kosztów naprawy Twojego samochodu, holowania, a także szkód na osobie, dzięki którym otrzymasz zwrot poniesionych wcześniej kosztów za leczenie, rehabilitację.

Gdzie możesz zgłosić swoje roszczenia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym zostaniesz sumiennie obsłużony. Okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz wysokość dochodzonych roszczeń zostaną rozpatrzone, a następnie zgłoszone do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o czym zostaniesz poinformowany. Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania od momentu wpłynięcia aktu szkody wynosi 30 dni, w przypadku rozpatrzenia dodatkowych wyjaśnień termin ten wydłuża się do 14 dni.