Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży – co musisz o nim wiedzieć?

28 października 2019

Planując urlop, nie sposób przewidzieć zdarzeń, które niestety skutecznie psują szyki. Rozmaite życiowe sytuacje mogą uniemożliwić wyjazd, co najczęściej wiąże się z finansowymi stratami. Czy można ich uniknąć?

sprzęt na podróż

Powodów odwołania podróży da się wymienić sporo. Najczęstszymi przyczynami są: śmierć lub choroba bliskiej osoby, nagła choroba, utrata pracy, nieszczęśliwy wypadek, komplikacje związane z ciążą oraz kradzież dokumentów. Niejednokrotnie do przerwania podróży zmuszają też zdarzenia, do których doszło już w miejscu pobytu, np. klęska żywiołowa czy katastrofa.

Lista przyczyn odwołania podróży jest bardzo długa, ale wszystkie przypadki mają wspólny mianownik – powodują finansowe straty, które niekiedy są mocno odczuwalne dla kieszeni. Prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych zdarzeń nie da się wyeliminować, ale dobra wiadomość jest taka, że można chronić się przed ich ekonomicznymi konsekwencjami. W tym celu należy wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży – czym jest?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży jest produktem ubezpieczeniowym, dzięki któremu właściciel polisy może uniknąć finansowych konsekwencji z tytułu rezygnacji z podróży. Należy przy tym pamiętać, iż pojęcie „rezygnacji z podróży” jest dość szerokie. Zazwyczaj obejmuje:

 • całkowitą rezygnację z podróży (w tym również z wycieczki bądź innej imprezy turystycznej),
 • rezygnację z podróży podczas jej trwania,
 • anulowanie rezerwacji biletów i noclegów,
 • zmiany w podróży mające związek z rezygnacją współuczestnika podróży.

Wypada nadmienić, że ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży zadziała tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim powód rezygnacji z wyjazdu musi być nieplanowany i niezależny od osoby ubezpieczonej. Ponadto trzeba mieć na uwadze wykluczenia z ochrony ubezpieczeniowej – czyli zdarzenia, za których skutki towarzystwo ubezpieczeniowe nie przejmuje finansowej odpowiedzialności (nie wypłaca odszkodowania).

Kolejna kwestia odnosi się do zakresu ochrony oraz sum gwarantowanych – na tych obszarach polisy nie opłaca się oszczędzać, gdyż wąski zakres ochrony i niskie sumy gwarantowane powodują tzw. niedoubezpieczenie. Może się więc okazać, że wybrany wariant ubezpieczenia nie zadziała w określonych sytuacjach i nie pokryje kosztów likwidacji szkód – ubezpieczony musi zatem dopłacać z własnej kieszeni. Zdarzają się też sytuacje, gdy firma ubezpieczeniowa odmawia przyznania rekompensaty, powołując się na zapisy umowy. Zasady korzystania z polisy są dokładnie omówione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Umowa ubezpieczeniowa obejmuje przede wszystkim zdarzenia wymienione we wstępie, niemniej ich lista może być znacznie dłuższa – w zależności od ubezpieczyciela. Niekiedy znajdują się na niej m.in. wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego, wyznaczenie przez NFZ terminu pobytu w sanatorium, reakcja alergiczna na szczepienia wymagane przed wyjazdem czy wezwanie do sądu, gdzie ubezpieczony musi się obowiązkowo stawić.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży – kiedy nie zadziała?

Pokrycie kosztów rezygnacji z podróży przez ubezpieczyciela możliwe jest tylko w przypadku uzasadnionej i konkretnej przyczyny rezygnacji, na którą ubezpieczony nie miał wpływu. Co więcej, ubezpieczyciel ma prawo domagać się udokumentowania powodu rezygnacji. Nie opcji otrzymania odszkodowania w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji. Ponadto na wypłatę odszkodowania nie można liczyć też, jeśli np.:

 • ubezpieczony zataił przed ubezpieczycielem informacje o lekarskich przeciwwskazaniach do podróży oraz o zaburzeniach umysłowych lub emocjonalnych,
 • stan zdrowia ubezpieczonego uległ pogorszeniu wskutek choroby, na którą cierpiał przed wykupieniem polisy,
 • ubezpieczony nie poinformował ubezpieczyciela o chorobie przewlekłej,
 • przed zawarciem umowy została u ubezpieczonego zdiagnozowana śmiertelna choroba,
 • ubezpieczony nie wykonał szczepień przed wyjazdem (dotyczy to nie tylko szczepień obowiązkowych, ale i zalecanych),
 • pracodawca ubezpieczonego zmienił jego urlop,
 • ubezpieczony popełnił przestępstwo bądź uczestniczył w zamieszkach lub rozruchach,
 • winę za odwołanie imprezy turystycznej albo przesunięcie jej terminu ponosi organizator imprezy turystycznej.

Zawartość katalogu zdarzeń nieobjętych ochroną ubezpieczeniową jest uzależniona od konkretnego ubezpieczyciela – nie musi być jednakowa we wszystkich firmach, dlatego raz jeszcze wypada przypomnieć o zapoznaniu się z OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Cena ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży – podobnie jak w przypadku każdej innej polisy – jest zdeterminowana rozmaitymi przesłankami. Wpływ na nią mają zakres ochrony oraz wysokość sumy gwarantowanej, ale nie bez znaczenia w omawianym kontekście są też termin i cel wyjazdu oraz miejsce pobytu czy liczba uczestników wyjazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują kalkulacji na podstawie oszacowania ryzyka rezygnacji oraz całkowitej wartości wyjazdu. Zasada jest jednaka taka, że polisa obejmująca więcej zdarzeń i opiewająca na większą kwotę zawsze jest droższa.

Najtańszą ochronę ubezpieczeniową można zyskać już za 10 zł za jeden dzień, ale najczęściej opłaca się zapłacić więcej i zyskać pewność, że w określonych sytuacjach ubezpieczenie zadziała. Należy też przypomnieć, iż ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży funkcjonuje jako samodzielna polisa oraz jako dodatek do polisy turystycznej (tu z pewnością przyda się informacja, iż polisy turystyczne w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie).

Gdzie kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Omawiane ubezpieczenie dostępne jest w ofercie większości towarzystw ubezpieczeniowych. Mnogość propozycji nie ułatwia podjęcia decyzji, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze specjalnego kalkulatora polis. Dzięki temu darmowemu narzędziu online można porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać optymalny wariant, finalizując transakcję od ręki. Najistotniejsze jest to, aby ubezpieczenie odpowiadało indywidualnym potrzebom. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczenie zapewnia całkowity zwrot kosztów (100 proc.), czy niepełny (przeważnie 80 proc.). Wysokość sum gwarantowanych mieści się średnio w przedziale od 10 000 do 35 000 zł, w zależności od wybranej opcji polisy. Dobre ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży to gwarancja odzyskania pieniędzy zainwestowanych w wyjazd. Nie wszystko da się zaplanować, a świadomość, że z podróży można zrezygnować w dowolnej chwili, napawa spokojem i zapewnia komfort. Koszt ubezpieczenia nie jest wysoki w porównaniu ze stratami, jakich można doświadczyć bez wykupionej polisy – niekiedy sięgają one nawet 90 proc. poniesionych wydatków. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży to znakomite rozwiązanie w szczególności dla tych osób, które do organizacji wyjazdu przystępują z dużym wyprzedzeniem. Polecane jest też wszystkim innym podróżnym, gdyż pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży można kupić w kalkulatorze ubezpieczeń podróżnych (https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/)