Ubezpieczenie OC z datą wsteczną – czy jest to możliwe?

25 listopada 2019

Zdarzyć się może, że kierowca zapomni o zawarciu ubezpieczenia OC. O ile nie jest to jego pierwsza umowa, sprawa nie jest jeszcze bardzo skomplikowana. Sytuacja wygląda gorzej, gdy masz swój pierwszy samochód i to w Twoich rękach leży zawarcie tej obowiązkowej polisy. Sprawdź, czy możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC z datą wsteczną i co może się zdarzyć, gdy zapomnisz o swoim ubezpieczeniu.

Gdy kończy się aktualna umowa

Gdy kończy się aktualna umowa ubezpieczenia OC, pamiętanie o zawarciu nowej nie jest aż tak konieczne. Firmy ubezpieczeniowe oferują wszystkim swoim klientom opcję, w której automatycznie przedłużają ubezpieczenie, gdy skończy się poprzednie. Nie ma więc konieczności zawierania OC z datą wsteczną, ponieważ ciągłość ubezpieczenia zostaje zachowana.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubezpieczony klient jest bardzo szkodowy, a firma musi realizować w jego imieniu wiele wypłat lub gdy zdecydował się na ubezpieczenie płacone w systemie ratalnym i nie opłacił poszczególnych składek w terminie, a firma musiała podjąć wobec niego działania windykacyjne. Wobec takich zdarzeń firma ma prawo zrezygnować z automatycznego przedłużenia, ale  musi też o tym poinformować swojego klienta.

Gdy to Twój pierwszy samochód

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy kupujesz swoje pierwsze auto z rynku wtórnego. Zazwyczaj takie samochody kupuje się z wykupionym ubezpieczeniem, ale jego czas trwania również dobiega końca. Trzeba wówczas pamiętać o tym, że samodzielnie trzeba wybrać nowego ubezpieczyciela  i zawrzeć z nim stosowną umowę. Jeżeli kierowca o tym zapomni, dotychczasowe ubezpieczenie wygaśnie, a nowe nie zostanie zawarte. W sytuacji sprzedaży pojazdu, firma ubezpieczeniowa nie przedłuża umowy automatycznie.

Gdy po kilku dniach zorientujesz się, że zapomniałeś o swoim ubezpieczeniu, niezwłocznie należy ten brak uzupełnić. Czy w takiej sytuacji da się wykupić ubezpieczenie z datą wsteczną? Otóż, nie. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, firmy ubezpieczeniowe mogą zawierać polisy, które obowiązują z dniem zawarcia umowy lub z datą przyszłą, ale nie mogą zawierać takich, których data obowiązywania sięga wstecz. Wobec tej sytuacji, taki roztargniony kierowca ma niestety przerwę w ubezpieczeniu. Jeżeli nie jest ona długa, nie przekracza trzech dni, a nowa polisa jest już zawarta, to problem nie jest jeszcze aż tak duży. Nie oznacza to, że wobec kierowcy nie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Tego nikt nie może zagwarantować. Na pewno jednak jest to mniejszy problem niż poruszanie się po drogach nieubezpieczonym samochodem.

Co grozi kierowcy za brak ważnego OC?

Mimo tego, że obecnie nie trzeba wozić przy sobie odcinka, potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia, to trzeba pamiętać, że weryfikacja aktualności polisy i ciągłości ubezpieczenia nadal jest możliwa. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma dostęp do wszystkich zarejestrowanych pojazdów i ma możliwość prześledzenia ich ubezpieczenia. Jeżeli, na mocy weryfikacji zauważy pojazd nieubezpieczony, wówczas ma prawo wysłać do właściciela pojazdu wezwanie do zapłaty grzywny, która stanowi karę za brak aktualnej polisy. W niektórych sytuacjach UFG wysyła takie wezwania również do właścicieli pojazdów ubezpieczonych, ale takich, które nie mają ciągłości ubezpieczenia.

Jakie kary obowiązują za brak ważnego OC?

Kary są przede wszystkim finansowe i uzależnione są zarówno od rodzaju pojazdu, jak i od czasu, w jakim pojazd był nieubezpieczony.

Wyróżnione są trzy kategorie pojazdów:

  • samochody osobowe;
  • motocykle;
  • ciężarówki, autobusy i inne pojazdy.

Wyróżniono również trzy przedziały czasowe:

  • do trzech dni;
  • od czterech dni do dwóch tygodni;
  • powyżej dwóch tygodni.

Jak to wygląda finansowo? Poniższa tabela prezentuje wysokość grzywien:

        Samochód osobowy   motocykl   Samochód ciężarowy
  Do 3 dni      900zł   150zł   1350zł
  4-14 dni     2250zł     380zł     3380zł
  Powyżej 14 dni     4500zł   750zł   6750zł

Powyżej przedstawione dane obowiązują na rok 2019. W przyszłym roku grzywny zapewne się podniosą, co warto zweryfikować.

Jednakże, poza aktualizowaniem informacji dotyczących kar za brak OC, zdecydowanie lepiej pamiętać o zawarciu takiego ubezpieczenia. Jak widać, nawet najniższa kara może być wyższa niż roczne ubezpieczenie, co powoduje, że jest to po prostu nie korzystne finansowo.

Czy przed karą ochroni niekorzystanie z pojazdu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, UFG nie ma obowiązku sprawdzać, czy kierowca korzystał z nieubezpieczonego samochodu. Kary obowiązują bowiem za sam brak polisy, a nie za korzystanie z nieubezpieczonego pojazdu. Właśnie dlatego Fundusz ma prawo wysłać wezwanie do zapłaty do każdego właściciela pojazdu, który nie pilnuje aktualności swojej polisy.

Co zrobić, gdy minął czas ważności umowy?

Gdy tylko zorientujesz się, że Twoja polisa wygasła, a nowa nie została automatycznie zawarta, natychmiast podpisz nową umowę ubezpieczenia. Jak najszybciej wybierz nowe ubezpieczenie OC korzystając z kalkulatora ubezpieczeń OC/AC na rankomat.pl i zgromadź wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Oczywiście, brak ciągłości pozostanie, tutaj nie da się nic zrobić. Jednak znacznie ważniejsze jest to, by jak najszybciej zawrzeć nowe ubezpieczenie, niż dalej zwlekać i poruszać się pojazdem nieubezpieczonym.