Rejestracja motocykla na zabytek

29 marca 2022

Wieloletni i wyróżniający się na tle innych motocykl można zarejestrować jako zabytek, co z pewnością podniesie jego wartość. Jednak z żółtymi tablicami wiążą się pewne ograniczenia i nieco więcej przywilejów, aniżeli tylko prestiż. Dlaczego warto zarejestrować jednoślad na zabytek?

Jakie wymagania musi spełnić motocykl, aby mógł zostać zabytkiem?

Według ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd zabytkowy to taki, który “został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami”. Motocykl nie musi być iście muzealnym jednośladem rodem z XIX w., aczkolwiek będzie musiał spełnić kilka warunków, aby taki wpis był możliwy. Jakich?

Rejestracja motoru na zabytek będzie możliwa, gdy:

 • ma co najmniej 25 lub 30 lat (w zależności od województwa),
 • nie jest produkowany od co najmniej 15 lat,
 • ma przynajmniej 75% zachowanych oryginalnych części, w tym także podzespoły.

Nie oznacza to jednak, że mniej wiekowe jednoślady nie mogą zostać uznane za zabytki. Przewidziano kilka sytuacji, w których mogą one uzyskać ten prestiżowy status. Mianowicie:

 • pojazd stanowi element kolekcji,
 • odznacza się oryginalnym wykonaniem lub został odrestaurowany,
 • ma unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
 • jest lub był użytkowany przez prominentne osoby,
 • pochodzi z jednostkowej (limitowanej) serii produkcji,
 • jest związany np. z ważnymi wydarzeniami historycznymi i/lub sportowymi,
 • dokumentuje istotny etap rozwoju techniki motoryzacyjnej,
 • został wiernie odtworzony zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Zabytek ma swoje zalety

Rejestrując swój motocykl jako zabytek, nabywa się pewnych przywilejów. To nie tylko inwestycja w kawałek historii i zwiększenie jego wartości rynkowej, ale również:

 • brak obowiązku wykonywania corocznych przeglądów,
 • możliwość nabywania czasowego ubezpieczenia OC (bez zachowania ciągłości).

Minusem może być za to konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków na sprzedaż za granicę oraz na wszelkie zmiany konstrukcyjne motoru.

Jak zarejestrować motocykl na zabytek?

Przed wizytą w wydziale komunikacji, trzeba zebrać odpowiednią dokumentację. Warto przygotować się na co najmniej miesięczny proces przygotowań.

Krok 1: konserwator zabytków

Pierwszym krokiem powinna być opinia techniczna rzeczoznawcy (eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych i historii motoryzacji), z którym trzeba się skontaktować samodzielnie. Ponadto należy wypełnić w 2-3 egzemplarzach kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki (z dokumentacją fotograficzną), zwaną inaczej “białą kartą”. Można zrobić to samemu lub zlecić rzeczoznawcy, który sporządza opinię techniczną. Dobrze jest pamiętać o prawidłowym i dokładnym opisie pojazdu, umieszczeniu numerów ewidencyjnych umożliwiających identyfikację motocykla, a także o użyciu do jej sporządzenia papieru o odpowiedniej grubości.

Powyższa dokumentacja wraz z wnioskiem właściciela pojazdu o włączenie go do ewidencji pojazdów zabytkowych należy złożyć u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, właściciel motocykla uzyska odpowiednią decyzję w ciągu 30 dni.

Co istotne, wpis do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych jest bezpłatny.

Trzeba jednak pamiętać, że opinia rzeczoznawcy może różnić się od opinii konserwatora. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy motocykl jest rzeczywiście wiekowy, ale powszechnie występuje na drogach.

Krok 2: stacja kontroli pojazdów

Czy teraz już można udać się do urzędu? Nie tak szybko! Po otrzymaniu zaświadczenia od konserwatora zabytków, trzeba odwiedzić okręgową stację kontroli pojazdów. Dobrze mieć przy sobie oprócz zaświadczenia także dowód własności motocykla (jeśli jest). Jeśli badanie technicznie przebiegnie pomyślnie, zostanie on dopuszczony do ruchu drogowego. Czasem otrzymane zaświadczenie o dopuszczeniu jednośladu do ruchu może zawierać ograniczenia w sposobie jego użytkowania, takie jak np. ograniczenie dopuszczalnej prędkości. Decyzja okręgowej stacji kontroli pojazdów o dopuszczeniu do ruchu pojazdu zabytkowego jest w zasadzie “wieczna”. To oznacza, że motocykl odwiedził ją właśnie ostatni raz.

Krok 3: wydział komunikacji

To ostatni i najmniej kłopotliwy punkt na liście. Rejestracja zabytkowego motocykla w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania nie różni się zbytnio od rejestracji “normalnego” pojazdu. Co będzie potrzebne?

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty za żółte tablice rejestracyjne,
 • dowód własności motocykla (umowa kupna-sprzedaży),
 • dowód rejestracyjny motocykla (lub jego tłumaczenie, jeśli został sprowadzony z zagranicy),
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu (lub współwłaścicieli),
 • kopia decyzji potwierdzającej wpis motocykla do wojewódzkiej rejestracji zabytków,
 • zaświadczenie otrzymane z okręgowej stacji kontroli pojazdów,
 • stare tablice rejestracyjne,
 • protokół oceny stanu technicznego motocykla (od rzeczoznawcy).

Po przedłożeniu tych wszystkich dokumentów uzyskuje się wymarzone żółte tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Co istotne, będąc już prawowitym właścicielem zabytkowego motocykla, nie będziesz mógł zindywidualizować tablic. Dlaczego? Tablice przeznaczone na pojazdy zabytkowe to nie tylko inny kolor niż w tablicach standardowych. Mają one także odmienną strukturę numeru rejestracyjnego i są oznaczone specjalnym symbolem pojazdu zabytkowego.

Rejestracja motocykla na zabytek bez dokumentów

Czy można zarejestrować motocykl na zabytek, gdy nie ma się kompletu dokumentów? Zgodnie z prawem o ruchu drogowym jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy pojazd nie ma dowodu rejestracyjnego. W jego miejsce składa się oświadczenie o jego braku (pod rygorem odpowiedzialności karnej).