Pakiet OC AC skrojony na miarę potrzeb

10 marca 2020

Kierowcy, którzy poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zamierzają zaopatrzyć się również w autocasco, często wykupują obie te polisy w ramach jednego pakietu. Decydując się na jedną z wielu dostępnych na rynku ofert, warto wiedzieć, jak poszukiwać pakietu skrojonego na miarę indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Co z tym OC

Z OC sprawa jest o tyle prosta, że to obowiązkowa polisa, której warunki są zawsze niezmiennie. W związku z tym nie da się jej dostosować do indywidualnych wymagań kierowcy – można jedynie poszukiwać jak najtańszej oferty. Dlatego ważne jest, żeby OC w pakiecie nie było przesadnie drogie, choć jednocześnie nie musi być najtańsze na rynku, o ile autocasco spełnia wymagania klienta pod każdym względem. Aby zorientować się w cenach, porównaj OCAC na https://kalkulator.ubezpieczamy-auto.pl/kalkulator/oc-ac/ a wtedy będziesz mieć dobry ogląd na aktualną sytuację na rynku.

Autocasco – trudniejszy wybór

O ile w przypadku OC liczy się wyłącznie cena, o tyle z autocasco sprawa jest bardziej skomplikowana. Wynika to z faktu, że warunki i zakres ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przez AC różnią się w zależności od oferty. Dlatego powinna być ona dopasowana zarówno do potrzeb kupującego, jak i specyfiki auta oraz sposobu jego użytkowania. Podczas gdy właściciel nowego, drogiego samochodu wprost z salonu będzie zainteresowany jak najszerszą ochroną, kierowcy starszego modelu wystarczy ochrona przed skutkami szkód całkowitych.Mając to na uwadze, warto wiedzieć, pod jakimi względami różnią się poszczególne polisy autocasco dostępne na rynku. Pokrótce omawiamy je poniżej, tymczasem każdy, kogo interesuje zakup ubezpieczeń, powinien sprawdzić najlepszy pakiet oc+ac.

Udział własny

Udział własny określa sumę, którą w razie wypłacenia odszkodowania kierowca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Jest on wyrażony w kwocie bezwzględnej lub jako wartość procentowa. Im niższy wkład własny, tym wyższa składka i odwrotnie.

Franszyza integralna

Ten parametr wskazuje na minimalną wartość szkody, która musi zostać przekroczona, aby odszkodowanie zostało wypłacone. Wraz ze wzrostem franszyzy integralnej maleje składka ubezpieczeniowa.

Rodzaj części

Kierowca może zdecydować, czy interesuje go tańsza naprawa przy użyciu nieoryginalnych części zamiennych, czy wybiera oryginalne podzespoły, które oznaczają wyższą składkę.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia może być stała lub zmienna, a także odnawialna bądź przeciwnie – nieodnawialna. Dzięki temu, że jest stała, jej wysokość nie zmienia się wraz ze spadkiem wartości pojazdu. Z kolei odnawialność sumy ubezpieczeniowej powoduje, że po wypłaceniu odszkodowania nie zostaje obniżona.

Usługa assistance

Kierowcy, którzy często wyjeżdżają w długie trasy, mogą zdecydować się na autocasco obejmujące usługę assistance. Dzięki temu nie trzeba wykupywać osobnej polisy, aby mieć pewność profesjonalnej, kompleksowej pomocy w razie awarii, wypadku, kolizji czy innych problemów w trakcie podróży.

Zakres terytorialny

Z kolei osoby, które często opuszczają autem Polskę, powinny zdecydować się na wykupienie autocasco działającego nie tylko w kraju, ale również w innych państwach Europy i w razie potrzeby także innych kontynentów.