Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

28 października 2019

Wymarzony dom to inwestycja wymagająca niemałych nakładów finansowych. Warto zatem zapewnić jej odpowiednią ochronę już na etapie budowy. Ubezpieczenie domu w budowie to w takiej sytuacji najlepsze rozwiązanie.

budowa domu

Ubezpieczenie domu w budowie ma charakter dobrowolny – z korzyści płynących z posiadania takiej polisy skorzystać mogą osoby finansujące inwestycję zarówno bez wsparcia banku, jak i podpierające się kredytem hipotecznym (bank wymaga zabezpieczeń w podstawowym wymiarze najczęściej niezapewniającym kompleksowej ochrony). Podstawą funkcją ubezpieczenia domu w budowie jest chronić właściciela przed finansowymi następstwami wielu zdarzeń.

Dom w budowie – co to znaczy?

Pojęcie „domu w budowie” na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, ale należy pamiętać, iż towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się własnymi definicjami zamieszczonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Budowa domu to proces składający się z kilku etapów. Pełną ochronę można zapewnić przedsięwzięciu znajdującemu się na stosownym etapie. Oczywiście dom da się ubezpieczyć już od chwili, gdy są stawiane fundamenty. Niemniej jeśli komuś zależy na zabezpieczeniu się np. od kradzieży z włamaniem, budynek musi być w stanie zamkniętym surowym – czyli z pełnym zadaszeniem oraz z wstawioną stolarką okienną i drzwiami (zewnętrznymi i garażowymi), które są zamykane na klucz.

Dom w stanie surowym nie nadaje się do zamieszkania, ale za niektóre szkody można otrzymać od towarzystwa ubezpieczeniowego rekompensatę.

Ubezpieczenie domu w budowie – co obejmuje?

Ubezpieczenie domu jest produktem ubezpieczeniowym odznaczającym się uproszczoną konstrukcją oraz węższym zakresem ochrony niż w przypadku domu zamieszkanego.

W podstawowym wariancie obejmuje mury i stałe elementy, które można chronić od ognia oraz innych zdarzeń losowych takich jak m.in.:

 • nawalny deszcz,
 • silny wiatr,
 • uderzenie pioruna,
 • uderzenie statku powietrznego,
 • eksplozja,
 • zalanie,
 • upadek masztów i drzew,
 • przepięcie,
 • implozja,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego.

Nie wszystkie z wymienionych powyżej zdarzeń są włączone do polisy o podstawowym zakresie ochrony – to już zależy od ubezpieczyciela i warunków proponowanej przez niego umowy. Ponadto firmy proponują szereg dodatkowych opcji – ubezpieczenie wcale nie musi się skupiać na wznoszonym budynku.

Może ono obejmować także elementy stałe, a zatem: stolarkę okienną i drzwiową armaturę oraz glazurę. Niekiedy zdarza się, że ubezpieczyciel proponuje ubezpieczenia materiałów budowlanych.

Ubezpieczenie domu w budowie – kiedy nie zadziała?

Fakt posiadania ubezpieczenia domu w budowie nie jest równoznaczny z tym, że polisa zadziała w każdej kryzysowej sytuacji. Koniecznie trzeba brać poprawkę na przypadki, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie przejmie finansowej odpowiedzialności za poniesione straty. Listy zdarzeń nieobjętych ochroną ubezpieczeniową trzeba szukać w OWU – u poszczególnych ubezpieczycieli jej zawartość będzie nieco odmienna.

Spośród szkód, za które firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowania, wymienić należy m.in.:

 • szkody spowodowane celowo,
 • nieprawidłowy montaż,
 • rozbudowa i przebudowa bez wymaganych pozwoleń,
 • pięknienia spowodowane niskimi temperaturami,
 • szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • przenikanie wód gruntowych,
 • roboty ziemne,
 • uderzenie pojazdu używanego na potrzeby prowadzonej budowy.

W uproszczeniu można powiedzieć, że ubezpieczenie domu w budowie nie obejmuje szkód spowodowanych niedbalstwem, błędami w sztuce budowlanej oraz zdarzeniami o długofalowym charakterze.

Ubezpieczenie domu w budowie – jaki to koszt?

Ubezpieczenie domu w budowie jest na ogół tańsze od ubezpieczenia zamieszkanego domu z uwagi na mniejszą ilość ryzyk. Wycena jest zawsze dokonywana indywidualnie. Przy wyliczaniu wysokości składki towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają różne przesłanki – lokalizację domu, metraż, rodzaj zabudowy, konstrukcję czy planowany koszt inwestycji (wymagany jest kosztorys). Istotną rolę odgrywają także zakres ochrony oraz wysokość sumy gwarantowanej ubezpieczenia. Zasada jest prosta: im pełniejsza ochrona, tym wyższa składka.

Przeciętny koszt polisy w podstawowym wariancie to ok. 100 zł za rok ( ubezpieczeniemieszkania.pl ). Opłaca się jednak zapłacić więcej w zamian za bardziej skuteczną ochronę. Nawet i 500 zł w skali roku to wcale nie jest dużo, jeśli uwzględnić koszty likwidacji ewentualnych szkód.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie domu w budowie?

Aby oszacować wysokość składki i znaleźć optymalne rozwiązanie, najlepiej skorzystać ze specjalnego kalkulatora polis. Jest to darmowe narzędzie online mające postać formularza, do którego trzeba wpisać dane dotyczące inwestycji (ważne jest, żeby informacje te pokrywały się ze stanem faktycznym). Na ich podstawie dopasowywane są najlepsze oferty odpowiadające indywidualnym wymogom.

Transakcję można sfinalizować od ręki – wystarczy zdecydować się na którąś z propozycji, przejść na stronę wybranego ubezpieczyciela i dokończyć proces zakupu polisy. Uwaga: korzystanie z kalkulatora polis nie obliguje do nabycia ubezpieczenia, wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie.

Odszkodowanie z polisy – o czym pamiętać?

Zasady zgłaszania szkody i wypłaty odszkodowania opisane są w OWU. Ubezpieczony ma określony czas na zgłoszenie szkody – wskazane jest, aby była ona możliwie jak najdokładniej udokumentowana. Rekompensata jest adekwatna do poniesionych strat, oczywiście z uwzględnieniem sumy gwarantowanej ubezpieczenia (odszkodowanie nie może być wyższe od tej kwoty).

Towarzystwa ubezpieczeniowe przeważnie stosują przelicznik wg wartości odtworzeniowej, która jest ustalana na dzień zakończenia budowy bądź na koniec ochrony ubezpieczeniowej.

Czy możliwe są zmiany w polisie?

Zmiany w polisie są jak najbardziej możliwe – o chęci ich wprowadzenia należy poinformować ubezpieczyciela. Doskonałym przykładem jest tutaj sytuacja, gdy budowa została zakończona, a umowa z ubezpieczycielem nadal jest ważna (standardowo jest zawierana na 12 miesięcy). Wówczas można albo ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki, albo zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia z domu w budowie na dom mieszkalny i dopłacić różnicę. Więcej o ubezpieczeniu domu w budowie dowiesz się pod tym adresem https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-domu-w-budowie-ile-kosztuje-polisa