Homologacja butli LPG – co musisz wiedzieć?

22 marca 2021

Samochód napędzany gazem to jeden z najtańszych środków transportu drogowego do przewozu pasażerów. Nic dziwnego, że coraz więcej kierowców decyduje się zainstalować butlę LPG w swoim pojeździe. Po montażu zbiornika gazowego każdy właściciel samochodu na gaz musi przeprowadzić homologację instalacji. Jest to niezbędne, aby móc poruszać się autem po drodze. Dowiedz się więcej.

Homologacja to procedura, która polega na sprawdzeniu, czy wybrany samochód, fotelik lub np. butla LPG spełnia wszystkie aktualne wymogi prawa. Dzięki temu można mieć pewność, że auto lub wyposażenie pojazdu może być bezpiecznie użytkowane. Przeprowadzenie homologacji samochodu czy fotelika jest obowiązkiem producenta. Z kolei uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji gazowej leży w gestii właściciela auta.

Czym jest homologacja butli gazowej?

Jesteś osobą, która dużo czasu spędza na polskich drogach? A może szukasz oszczędności i tańszych sposobów na transport? Instalacja gazowa to najlepszy sposób na to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacji pojazdu. Jazda „na gaz” jest tańsza niż na benzynę, dzięki czemu można pokonać więcej kilometrów bez martwienia się o finanse.

– Sam montaż butli LPG w samochodzie nie wystarczy, aby móc nim wyruszyć na podbój polskich dróg. Do obowiązków właściciela pojazdu należy również uzyskanie świadectwa homologacji butli gazowej. Można je otrzymać po zamontowaniu instalacji LPG w aucie i sprawdzeniu jej w jednej z placówek, które zostały do tego upoważnione przez Transport Dozoru Technicznego. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej TDT – tłumaczy ekspert serwisu kalulatorubezpieczen.net.pl.

Warto pamiętać, że butla gazowa może być użytkowana przez maksymalnie 20 lat, przy czym po 10 latach należy przedłużyć możliwość użytkowania instalacji, czyli przeprowadzić tzw. „legalizację zbiornika gazowego”. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii diagnosty butla będzie mogła być użytkowana przez następne 10 lat. Jeśli jednak specjalista zauważy jakieś nieprawidłowości, może odmówić przedłużenia legalizacji.

Co jest niezbędne do tego, aby uzyskać homologację butli LPG?

Każda instalacja gazowa, która została dopuszczona do użytku, musi mieć tabliczkę znamionową z wygrawerowanym symbolem „67 R”. Jest to potwierdzenie świadectwa homologacji butli gazowej. To również pierwszy element, jaki zostaje sprawdzony podczas procesu legalizacji. Następnie inspektorzy TDT przeprowadzą badania:

 • powłoki zewnętrznej zbiornika LPG,
 • wytrzymałości ciśnieniowej butli gazowej,
 • stopnia napełnienia.

W przypadku pozytywnej oceny butla uzyska potwierdzenie homologacji na kolejny okres. Koszt diagnozy waha się od 200-250 zł. Jeśli zbiornik był zainstalowany 20 lat wcześniej, to na jego tabliczce znamionowej zostanie umieszczony znak „K.E.”, czyli koniec eksploatacji. W takiej sytuacji właściciel jest zmuszony do wymiany butli, a często również pozostałych elementów instalacji. Koszt nowego zbiornika wraz ze wszystkimi podzespołami to od 500 do 1000 zł.

Kiedy należy wykonać homologację instalacji gazowej?

Istnieją sytuacje, w których przeprowadzenie badania zdatności do dalszego użytku jest konieczne. Oto przypadki, kiedy trzeba przeprowadzić homologację.

 • Sprowadzenie auta z zagranicy z zainstalowaną instalacją. Uzyskanie świadectwa od TDT jest niezbędne do tego, aby dopuścić auto do użytku w Polsce.
 • Upłynięcie dziesięcioletniego okresu ważności zbiornika.
 • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, np. przez uczestnictwo w wypadku drogowym.

Na badanie butli LPG warto się udać również po każdej, nawet niewielkiej stłuczce lub zderzeniu. Najdrobniejsze uszkodzenie zbiornika może być niebezpieczne dla pasażerów i może grozić pożarem lub wybuchem gazu.

W jakiej sytuacji homologacja nie zostanie przedłużona?

Istnieją sytuacje, w których diagnosta ma prawo odmówić przedłużenia homologacji. Zastrzeżenia inspektorów mogą wzbudzić:

 • brak znaku „67 R” na tabliczce znamionowej butli oraz brak adnotacji o instalacji gazowej w dokumentach pojazdu. W takim przypadku właściciel może mieć poważne kłopoty prawne,
 • korozja warstwy zewnętrznej, widoczne wgniecenia i inne uszkodzenia butli, które mogą przyczyniać się do nieszczelności butli. Defekty często powstają w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia zbiornika, przewożenia w bagażniku ciężkich rzeczy lub niebezpiecznych narzędzi albo wypadku,
 • nieczytelna lub niepełna tabliczka znamionowa albo jej całkowity brak.

Warto pamiętać, że decyzja diagnosty jest podyktowana nie tylko obowiązującymi przepisami, ale także troską o Twoje życie i zdrowie.

Jakie są konsekwencje braku homologacji instalacji gazowej?

W przypadku nieuzyskania świadectwa homologacji butli gazowej, pojazd nie przejdzie badania technicznego, tym samym nie zostanie dopuszczony do ruchu. Bez ważnej homologacji butli LPG, a co za tym idzie ważnego przeglądu technicznego pojazdu, kierowcy grozi:

 • mandat do 500 zł,
 • zakaz dalszego prowadzenia auta,
 • nakaz zholowania samochodu na koszt właściciela w bezpieczne miejsce.

Warto pamiętać, że brak ważnego przeglądu może także wpłynąć na uzyskane odszkodowanie po wypadku. Jeśli byłeś sprawcą, ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty zdarzenia. Natomiast jeśli byłeś poszkodowanym, to towarzystwo może sprawdzić, czy zakres szkód nie miał związku ze stanem technicznym auta i odpowiednio pomniejszyć lub odmówić wypłaty rekompensaty. Homologacja butli gazowej jest niezbędna do tego, abyś mógł bezpiecznie podróżować z najbliższymi. Nie zapomnij o niej, a z pewnością zawsze dotrzesz do celu!