Grupowe ubezpieczenia na życie. Wady i zalety

17 lutego 2020

Grupowe ubezpieczenie na życie to jedno z rozwiązań, które może mieć wiele zastosowań. Z jednej strony, w swojej podstawowej warstwie służy zabezpieczeniu życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin. Staje się wsparciem finansowym w trudnych sytuacjach życiowych. Z drugiej jednak strony, w tej warstwie drugiej, nieoczywistej, może to być jedno z narzędzi służących utrzymaniu pracowników, redukcji rotacji na stanowisku pracy, lokalizacji i przywiązaniu pracowników do miejsca, w którym pracują. To doskonały sposób na redukcję kosztów rekrutowania, szkolenia i zatrudniania nowych pracowników. Dla samych zatrudnionych zaś jest to spory argument, by nie szukać zatrudnienia nigdzie indziej.

Jak działa grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie przeznaczone przede wszystkim dla firm i ich pracowników. Jego specyfika polega na tym, że jednocześnie do polisy przystępuje kilka lub kilkanaście osób, które niosą ze sobą zróżnicowane ryzyko ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel nie analizuje jednak tego ryzyka personalnie, jak jest to robione w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, ale rozpatruje je właśnie grupowo. Jego poziom zostaje uśredniony. Uśredniona zostaje również składka, a to bardzo często pociąga za sobą taki skutek, że składka jest znacznie niższa niż w ubezpieczeniu indywidualnym, a zakres ochrony jest znacznie szerszy.

Polisa grupowa zawierana jest w tym samym kształcie i zakresie dla wszystkich ubezpieczonych. Nie ma tutaj swobodny wyboru. W przypadku bardzo dużych firm i przedsiębiorstw, wprowadza się niekiedy dodatkowe warianty do wyboru dla pracowników. W takiej sytuacji pracownicy mogą samodzielnie zdecydować czy wolą polisę szerszą i nieco droższą, czy tańszą i nieco mniejszą. Jednak tu nadal wybierają między gotowymi wariantami. Nie ma możliwości komponowania całej polisy samodzielnie.

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, można skorzystać z posiadanej polisy grupowej i otrzymać pieniądze z ubezpieczenia. Pieniądze te mogą posłużyć ubezpieczonemu zgodnie z jego własną wizją i fantazją. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń ani też narzuconych zasad. Tak jak w klasycznym ubezpieczeniu. Co warto wiedzieć, to to, że taka polisa doskonale sprawdzi się w razie zdarzeń, które dotykają również dalszej rodziny. Dlaczego? Ponieważ tylko w polisach grupowych można dodatkowo ubezpieczyć się na wypadek zdarzeń, które dotykają rodziców, teściów czy dzieci.

Umowy rodzinne w ubezpieczeniu grupowym

Jedną z wielu zalet ubezpieczenia grupowego są dość szeroko rozbudowane umowy rodzinne, które zasadniczo nie występują w żadnej innej polisie ubezpieczeniowej, która zawierana jest indywidualnie.

To zdecydowana przewaga tzw. „grupówek” nad polisami indywidualnymi. W ramach ochrony „rodzinnej” można bowiem otrzymać ubezpieczenie, które zapewni pieniądze w razie urodzenia dziecka, śmierci dziecka, śmierci małżonka, śmierci rodziców czy teściów. Oczywiście, w każdej z tych sytuacji, w której mowa o śmierci, pieniądze nie wrócą życia i nie sprawią, że ból po stracie bliskich stanie się mniejszy, ale z pewnością pomogą finansowo uporać się z wiążącymi się z tą sytuacją utrudnieniami. Po śmierci bliskich trzeba bowiem wiele spraw załatwić i wielu spraw trzeba dopilnować. Niektóre z nich mogą się wiązać z kosztami, jak chociażby pogrzeb. Szybko dostępne pieniądze, które nie pochodzą z pensji ani domowych oszczędności mogą się w tej sytuacji okazać naprawdę korzystnym i przydanym rozwiązaniem.

Takie wsparcie finansowe powoduje, że w tak trudnych okolicznościach, jak śmierć bliskich osób, osoba ubezpieczona nie musi się martwić o kwestie dodatkowe, które tylko pogłębiały by jej trudności czy kłopoty.

W ramach opisanych umów dodatkowych, poza urodzeniem dziecka i wymienionymi zgonami, wiele firm ubezpieczeniowych oferuje również dodatkową ochronę na wypadek poważnego zachorowania tychże bliskich osób. To również bardzo istotna kwestia, która ma znaczenie dla ubezpieczonego, bo wspiera go w trudnej sytuacji.

Zakres ochrony ubezpieczenia grupowego

Umowy „rodzinne” to tylko jedna z zalet, które wyróżniają ubezpieczenie grupowe na tle ubezpieczeń indywidualnych. Drugą zaletą, o której warto wspomnieć jest niewątpliwie to, że taka polisa to również  bardzo wiele umów dodatkowych. Zakres ubezpieczenia grupowego jest często bardzo szeroki, przy czym koszty za tak liczne umowy dodatkowe wcale nie są duże. Dobre i bardzo szerokie zakresowo ubezpieczenie grupowe to koszt często od trzydziestu złotych za miesiąc (czasem nawet mniej), a zakres ochrony taki, że w ubezpieczeniu indywidualnym, nigdy by się to w takiej kwocie nie zamknęło.

Zaletą są również liczne umowy wypadkowe, które szczegółowo opisują różnice między wypadkiem w drodze do i z pracy, wypadkiem w pracy, w domu itd. Takie rozróżnienie pozwala na uzyskanie dodatkowych środków na leczenie, w razie gdyby doszło do wypadku w pracy lub w drodze do pracy.

Niewątpliwie, liczba umów dodatkowych i precyzyjne opisanie zdarzeń losowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową, to ogromna zaleta w przypadku ubezpieczenia grupowego.

Dla wszystkich to samo

Są jednak również pewne wady takiego rozwiązania. O ile w małych przedsiębiorstwach nie są one tak bardzo odczuwalne, o tyle w dużych firmach widać je znacznie bardziej. Chodzi mianowicie o to, że ubezpieczenie jest, jak już wspomniano, dla wszystkich jednakowe. Dlaczego jest to wadą?

W dużych przedsiębiorstwach przekrój wiekowy pracowników jest bardzo zróżnicowany. Począwszy od tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, poprzez tych, którzy są w jej „środku”, aż po tych, którzy zbliżają się już do emerytury. To oznacza również, że struktura rodziny tych pracowników jest bardzo zróżnicowana. Począwszy od tych, którzy jeszcze nie planują dzieci i jeszcze nie mają teściów, po tych, którzy już mają wnuki i już nie mają teściów. Ubezpieczenie rodzinne jest zawarte jednakże dla wszystkich tak samo, a to oznacza, że część pracowników ponosi częściowo koszty polisy, która w ogóle nie jest im potrzebna.

Jest to jednakże jeden z nielicznych minusów takiego rozwiązania. Zasadniczo ubezpieczenie cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Koszty ochrony nie są duże, a zakres za to jest konkurencyjny. Warto rozważyć przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie, szczególnie że niesie to za sobą ogromne wsparcie dla ubezpieczonych pracowników.