Kary za brak OC

Kary za brak OC

Kary za brak ubezpieczenia OC

Do zawarcia umowy OC zobowiązani są właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w naszym kraju. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Do sprawdzenia, czy posiadamy umowę ubezpieczenie OC upoważnione są takie instytucje, jak: Policja, organy celne, Straż i organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Głównym celem dziania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest monitorowanie baz polis komunikacyjnych i wykrywanie przerw w ubezpieczeniu danego pojazdu. W wyniku dopatrzenia się braku lub przerwy w ubezpieczeniu OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary za brak ważnego ubezpieczenia OC uzależnione są od zasadniczego wynagrodzenia minimalnego, które w 2013 roku wynosi 1600 zł. Przewidziane kary dla poszczególnych grup pojazdów za brak OC wynoszą:

  • dla samochodów osobowych – 3200 zł,
  • dla samochodów ciężarowych – 4800 zł.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny upoważniony jest także do nałożenia kar w przypadku przerw w ubezpieczeniu OC, które wynoszą:

  • do 3 dni
  • 640 zł dla samochodów osobowych – 20 % z opłaty 3200 zł,
  • 960 zł. samochodów ciężarowych – 20 % z opłaty 4800 zł.
  • do 14 dni
  • 160 zł dla samochodów osobowych – 5 % z opłaty 3200 zł,
  • 240 zł dla samochodów ciężarowych – 5% z opłaty 4800 zł.

Ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy, jego składka nie stanowi wygórowanej sumy, a pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych i przykrych spraw związanych z użytkowaniem samochodu.