NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW, należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Zazwyczaj jest zawierane na okres 12 miesięcy a ochroną objęty jest kierowca i pasażerowie pojazdu. Ubezpieczenie NNW działa na terenie Polski, UE oraz w krajach wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zawarcie polisy NNW ma na celu zapewnienie wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, mającego wpływ na zdrowie i życie osób objętych ubezpieczeniem.

Na co zwracać szczególną uwagę?

Przed wyborem polisy NNW należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), ponieważ zakłady ubezpieczeń stosują wyłączenia odpowiedzialności w określonych przypadkach, co finalnie może wiązać się z odmową wypłaty odszkodowania.

Najczęściej spotykane wyłączenia to:

  • spowodowanie wypadku pod wpływem środków odurzających,
  • popełnienie lub próba popełnienia samobójstwa,
  • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,
  • udział w protestach,
  • choroba zawodowa.

Co wpływa na wysokość składki za NNW?

Najistotniejsze czynniki to:

  • suma ubezpieczenia,
  • rodzaj i przeznaczenie pojazdu,
  • czas trwania polisy ubezpieczenia,
  • płatność ratalna.

Ubezpieczyciele mają w swoich ofertach zazwyczaj kilka wariantów ubezpieczenia NNW – zależnych od sumy ubezpieczenia.
Dlatego przed zakupem ubezpieczenia NNW, dobrze jest porównać oferty ubezpieczycieli korzystając z najlepszej obecnie porównywarki (wg serwisu serwisu porownywarki-ubezpieczen.pl) porównywarki rankomat.pl.

Tak prezentuje się ekran porównania ofert NNW w serwisie rankomat.pl

 

Co wpływa na wysokość odszkodowania?

Warto wiedzieć, że wysokość odszkodowania wypłacanego przez zakład ubezpieczeń, zależna jest od procentowej utraty zdrowia poszkodowanego, którą jest określana przez komisję lekarską.

Przykład

Jeśli polisa NNW ma sumę ubezpieczenia 20 tys. PLN, to w przypadku 10% uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci 2 tys. PLN.
Czyli, im wyższa suma ubezpieczenia – tym większa wypłata odszkodowania.

Wniosek

Przed zakupem jakiegokolwiek ubezpieczenia warto analizować i porównywać oferty całego rynku.